Dečji biseri – GLAVA I GLAVONJA

GLAVA
– sve što ima kapu to je glava
– glava od stoke je jedna izdužina na životinji , ona je korisna jer se jede
– glava od čoveka je jedna okruglina na čoveku, ona nije korisna
– glava je sprava za mišljenje , ona nam služi za govor i tu se reči pretvaraju u rečenice
– svako ima glavu samo neko ima lepšu
– glava je jedna glavna stvar iz nje pamet dobijamo

ŠTA IMA GLAVA
– glava ima oči, oči paze da ne padneš na glavu
– glava ima rupe za uveta na stranama

ČEMU SLUŽI GLAVA
– da je peremo
– da se klima
– da pričamo sa njom
– da se u nju stavljaju lekovi
– da se metne na jastuk kad spavaš

GLAVONJA
– ima jedan Branko što ima glavu pa ga svi zato zovu glavonja

(OLOVKA PIŠE SRCEM)