Desanka Maksimović – POKOŠENA LIVADA

POKOŠENA LIVADA – Desanka Maksimović / Pesme za decu / Tekst pesme:

Livada kraj reke sanja.
Zrikavci tužno zriču.
Pomrlih trava duše
još lebde vrh otkosa
što se lagano suše.
O, vi ne znate tužnu
o smrti trava priču.
Zrikavci tužno zriču.

Jutros dođoše neki
divovi kao hrašće
u domovinu trava;
i mrtvo pade bezbroj
ljupkih šarenih glava;
i bezbroj nežnih tela
zdenuše u plašće
divovi kao hrašće.

Svega devojka jedna
zlatnog okruglog oka
i trepavica beli’
leprša na livadi
i ranjenicima deli
mirise, osmehe čedne,
umesto crvenog soka,
devojka zlatnog oka.

Sutra opet u zoru
doći će divovi ovi,
i strašne surove vile
zdenuće u sena mnoga
mirisne glave mile.
Ležaće u jednom grobu
toliki milioni.
Doći će divovi oni.

Tužno zrikavci zriču,
čuje se do oblaka;
večera celog žale
zelen-konjic i svoje
lepe viteze pale.
Plaču nad grobovima
mrtvih, dragih junaka.
Čuje se do oblaka.

Desanka Maksimović

Video: Recitacija pesme POKOŠENA LIVADA 01:45