Desanka Maksimović – PROLEĆE, A JA VENEM


PROLEĆE, A JA VENEM

Zeleni požari trava
bukte okolo mene,
a ja venem.

Suncu u oči pravo
gledaju jagorčevine zene,
a ja venem.

Nebo je mlada bašta
puna glogove pene,
a ja venem.

Ptica u granju gnezdo
sve jutro kljunom dene,
a ja venem.

Ruke su devojaka
perunike nerazvijene,
a ja venem.

Svakoga se trenutka
ponešto u život prene,
a ja venem.

Desanka Maksimović