Vislava Šimborska – ZALJUBLJENI

ZALJUBLJENI

Tako je tiho, da čujemo
pesmicu zapevanu juče:
„Ti kreni planinom, a ja dolinom…”
Iako čujemo – ne verujemo.

Naš osmeh nije maska tuge,
a dobrota odricanje.
Čak i više nego što zaslužuju
žalimo nezaljubljene.

Tako smo začuđeni sobom,
da nas više ništa začuditi ne može?
Ni duga noću.
Ni leptir na snegu.

A kada usnimo,
u snu rastanak vidimo.
Ali, to je dobar san,
ali, to je dobar san,
jer se iz njega budimo.

Vislava Šimborska