Jovan Jovanović Zmaj – Kaži mi, kaži kako da te zovem… (Đulići XVII)

XVII

 

Kaži mi, kaži

Kako da te zovem,

Kaži mi kakvo

Ime da ti dam, –

Hoću li reći:

Diko, ili: snago,

Ili ću: lane,

Ili: moje blago,

Hoću li: dušo,

Ili: moje drago, –

Kaži mi kakvo

Ime da ti dam!

Sve su to mila

Imena, i lepa,

Kojima Srbin

Svome zlatu tepa.

Al’ ja bih proveo

Čitav jedan vek

Tražeći lepše,

Milije i slađe, –

Dičnije ime,

Što još ne ču svet,

Da njim nazovem

Moj rumeni cvet.