Jovan Jovanović Zmaj – Ljubim li te, il’ me sanak vara… (Đulići XIV)

XIV

Ljubim li te… il’ me sanak vara,

Što te udilj uza me dočara;

Ljubim li te… il’ me duša vara,

Što se udilj s tobom razgovara;

 

Ljubim li te… il’ me bezum ganja,

Nemam vida, nemam osećanja;

Ljubim li te… il’ ljubavi nije –

Što se grli, to su samo zmije;

 

Ljubim li te… ili me i nema,

Ili tebe, – nas nijedno nema;

Ljubim li te… ili nema sveta,

Nema sunca, ni rose, ni cveta,

 

Već sve tmina, što je pak’o mesi,

A po tmini vitlaju se besi,

A međ njima prabesina spava, –

Moju ljubav u snu izmišljava.