Duško Trifunović – NE ŽALIM SE

Duško Trifunović – NE ŽALIM SE

Ne žalim se živeo sam dugo
Imao sam zašto i za koga
I sad ne znam šta da radim drugo
No da berem plodove od toga

Živim svoje
I nek drugi žive

Skretao sam pažnju na lepotu
Uzimao sebi veći dio
Sadio sam ruže po životu
Da ih bere ko god bude hteo

Živim svoje
I nek drugi žive

Ja sam stao na svoj kamen ludi
Mom životu nećeš naći manu
Učio sam od pametnih ljudi
Da ne idem na njihovu stranu

Živim svoje
I nek drugi žive

Duško Trifunović

Video: Duško Trifunović govori svoju pesmu NE ŽALIM SE 02:33