Vislava Šimborska – CIRKUSKE ŽIVOTINJE

CIRKUSKE ŽIVOTINJE

Medvedi lupkaju u taktu,
lav skače kroz zapaljene obruče,
majmun u žutoj tunici vozi bicikl,
puca korbač, a muzikica breči,
puca korbač i oči životinja šeta,
slon nosi bocu na glavi,
psi plešu oprezno odmeravajući korake.

Veoma se stidim, ja – čovek.

Ružno su se zabavljali tog dana:
nisu štedeli bučne aplauze,
iako je ruka duža za korbač
bacala oštru senku na pesku.

Vislava Šimborska