Marina Cvetajeva – Ruke su mi date — da pružam svakom obe…

Ruke su mi date — da pružam svakom obe —

Da ne zadržim nijednu, usne — imena da dajem,

Oči — da ne vidim, visoke obrve nad njima

Nežno da se ljubavi divim i — nežnije još neljubavima.

A ono zvono tamo, što je teže od zvonâ Kremlja,

Nezaustavljivo hoda i hoda po grudima —

To — ko zna? — ne znam — može biti — mora biti —

Da mi ne dâ da predugo ostanem na ruskoj zemlji.

2. jul 1916.

Marina Cvetajeva

(prevod: Danilo Kiš)

Iz knjige: Marina Cvetajeva, ZEMALJSKA OBELEŽJA, Prosveta, Beograd, 1973.