Miroslav Mika Antić – ŠTA JE NAJVEĆE / NAJVEĆA PESMA

Miroslav Mika Antić – NAJVEĆA PESMA / ŠTA JE NAJVEĆE (dve verzije pesme) / Iz zbirke ŠAŠAVA KNJIGA / Video: pesmu govori Mika Antić

NAJVEĆA PESMA

Nebo je nešto beskrajno,
ogromno i široko,
al’ ko od šale može
da stane u svako oko,

jer oko je veće
i veće
i najveće od svega,
veće od grada,
od brega,
veće od moga tate…

U njemu može da živi
neznanih svetova bezbroj.

U njega ptice dolete.
U njega putevi svrate.
U njega uplove brodovi.
Dogegaju se kuće i trgovi.

U njega dojure autobusi
i dotrče svi moji drugovi.

Jer oko je kao sto mora
i još sto puta toliko.

Njega nikada nije
propešačio niko,
ni oplovio niko,
ni obleteo niko.

Jedino ako mama
u moje oko došeta
tad nema mesta za nebo,
za ptice
i mora široka,
jer mama je veća od neba
i veća od celoga sveta,
i veća od oba oka.

Miroslav Mika Antić, ŠAŠAVA KNJIGA

 

ŠTA JE NAJVEĆE

Nebo je nešto ogromno i široko,
pa može, ipak, da stane
u svako oko.

More je nešto ogromno i široko.
I ono može da stane
u svako oko.

Jer oči su nešto ogromno,
veliki svetli krugovi,
u njih dotrče proleća,
dogegaju se kuće i trgovi,
u njih ulete sve ptice
i stanu svi moji drugovi.

Jer oko je veće od neba.
Jer oko je veće od mora.
I još sto puta toliko.
Njega nikada nije prepešačio niko.
Ni obleteo niko.
Ni proskitao niko.

Jedino ako mama
u moje oko došeta,
tad nema mesta za neba,
za ptice, za mora široka.

Jer mama je veća od neba
i veća od celoga sveta.

I veća od oba oka.

Miroslav Mika Antić

Video: Miroslav Mika Antić govori svoju pesmu NAJVEĆA PESMA / ŠTA JE NAJVEĆE.