Jovan Dučić – SONATA

Jovan Dučić – SONATA

  • Posted on: 01/09/2019
  • By:

SONATA

Htedoh da mi ljubav ima lice sretno,
Kao rečna nimfa, čije vlasi duge
Veselo crvene; ali beše setno,
I kose joj behu tamne, kô u Tuge.

Htedoh da zapevam mlad ditiramb sreće,
A ja najtužniju ispevah poemu;
Počnem da se nadam, a osetim veće
Neku slutnju davnu, zaspalu i nemu.

Tako novu želju prati suza stara;
Tako nova ljubav u časima holim
Neosetno rane starinske otvara ̶
Pa me strah da želim, i užas da volim.

Jovan Dučić
PESME SUNCA / Duša i noć (Prijateljima Aleksi Šantiću i Atanasiju Šoli)