Desanka Maksimović – Za pesme (Tražim pomilovanje) Tekst

ZA PESME

Za pesme
što u tankim lirskim košuljicama
iziđu na posmrtne kritike ciču,
kad svaki žudan kamenovanja
kamenom se na njih bacati stane,
kad hajkači na stare slave
ledenome podvrgnu biču
pesnikove stihove nedopevane.

Za pesnikovu prvu ljubav
zatvorenu u stihova
krhke komore i pretkomore,
za čednost njenu,
kad pod radoznalosti padne lupu,
kad svačije mašte vetrenjače
u pogon krenu
da pronađu gde se i zbog koga
prva pesnikova tuga zače;
za takozvane pesničke grehe
kad ih na arhangelske stave vage
licemeri na okupu.

Za stvaralačku tajnu nežnu kao sasa
kad nepozvani pesmi na vrata
odnekud spolja bane,
a pesnik leži bespomoćan
u zemlji dublje od dva hvata.

Desanka Maksimović

Zbirka pesama TRAŽIM POMILOVANJE