Vladimir Majakovski – DA L’ BISTE MOGLI?

DA L’ BISTE MOGLI?

Izbacivši iz čaše boju,
namazah sliku radnog dana;
na pihtijnom pokazah loju
kose obraze okeana.
Na limene ribe krljušti durnoj
pročitah novih usta poruku.
A vi,
da Г biste mogli nokturno izvesti
na flauti-oluku?

1913.

Vladimir Majakovski

Prevod: Bora Ćosić

Iz knjige: V. V. Majakovski PESME, Izdavačko preduzeće RAD, Beograd, 1964.