Vladimir Majakovski – NEŠTO MALO O PETERBURGU

NEŠTO MALO O PETERBURGU

Suza s krova u oluk pljusne,
praveć u reci uvojke;
a neba spuštene usne
zagrizle kamene dojke.

I nebu — stihlom — došla vjera:
tamo, gdje činije mora brode,
suri kočijaš umorno tjera
dvogrbu kamilu Neve-vode.

1913—16.

Vladimir Majakovski

Prevod: Božo Bulatović

Iz knjige: V. V. Majakovski – PESME, Izdavačko preduzeće RAD, Beograd, 1964.