Đorđe Balašević – Baronov bal (Tekst)

Baronov bal (2017) Tekst pesme:

Rado TV Revija 1990.

Beše to noć kad cveta mak sred pšenice
A rusalke upliću bulke, ko požude znak, u pletenice;
Mlad mesec, zenica zmajeva
Ta je godine bila sva od samih aprila i majeva.

A bal, ko bal… Tad bi u raj i nezvani
Al’ sve debitante taj glamur, taj vilinski sjaj obeznani
Pod sjajem začas se pomrači
Prodaj zlato za bakar, minut slave pa makar na lomači.

Dalje otprilike znaš… Ponekad za nas drugi donesu odluke teške.
Cela ta priča je falš… Iskustvo je tek pseudonim za sve naše greške.

Baronov bal – crn portal bez ručke i večita vatra na pragu
I ako uđeš, zažalićeš, a ne uđeš li slomljen bićeš
Uz onaj zloslutni potmuli strah da l’ dušu prodaješ vragu.

Još jedan bal… Biće mi čast i ovaj ples
Od svog tog blještavila pamti se jedino strast, nežnost i bes
Zapleši sama pred masama
Drugi obraz okreni i još jednom zaseni taj bal pod grimasama.

I to otprilike znaš… Ponekad se razmeste zvezde u Godini zmije
I nekog usreće baš da večno dokazuje da l’ on to jeste il’ nije.
Baronov bal… Na blistave prozore naleću leptiri glupi
I davno nije upitno to da li bi dušu prodao ko
Odavno postoji jedino strah da l’ bi vrag da je kupi.