Izet Kiko Sarajlić – O sirotoj Lu

O SIROTOJ LU

Kad bi htela
divnu pesmu bih napisao Lu,
još lepšu od Poove „Anabel Li“,
ali Lu će ionako sesti pored televizora
i piljiti u prenos nekog festivala.
Briga Lu za stihove.
Briga Lu za stihove.

Izet Kiko Sarajlić