Stanislav Vinaver – VEKOVIMA TICE NAS KLIKUJU

Stanislav Vinaver – VEKOVIMA TICE NAS KLIKUJU / Video: Pesmu govori Vojislav Voja Brajović / Tekst pesme:

Vekovima tice nas klikuju
Da um se pomrači, da duša svisne
Ali bogovi tamno likuju
I sumorno grane šumore lisne.

U jednu bi zaveru tice da vežu, da spletu i spoje:
Sva krila, sve pesme, sve zore i sve boje…

Od leta tičijeg do leta
Od sveta ičijeg do sveta
Nas dvoga samo se boje
Ne mogu da nas vide i čuju
Protiv nas zavere svoje
Bogovi grubi pletu i kuju…

Mrzak im duh i duga slast
I tica mudrih raspevana strast.

Stanislav Vinaver

Video: pesmu govori Voja Brajović