Miroslav Mika Antić – NOVEMBAR


NOVEMBAR

Aoj, sunce, što na tebe gledam,
ja bih tebi rekla svoju tugu.
Ostavila me mati na sokaku
i naučila me da kradem.

Kako mogu da kradem,
kad mi noge ispucale od zime?
Idem bosa po zemlji.
Boli zemlja, pa igram i plačem.

Mora biti da i zemlja ima srce,
srce vrelo i cigansko,
kad me tako strašno mnogo peče
i kad je smrznuta.

Miroslav Mika Antić

Garavi sokak