Posts Tagged "Garavi sokak"

Miroslav Mika Antić – MOLITVA

MOLITVA  Poslušaj me, bože, veliki gospodine, ako me još nekad ponovo budeš pravio, molim ti se, udesi mi da ne…