Miroslav Antić – OKTOBAR


OKTOBAR

— Zašto si me, tata, rodio
garavu kao crno grožđe,
sirotu kao crn petak uveče
i još da nemam ni sreće?

— Što me tučeš, tata, svaki dan
i teraš u varoš
da ženama vračam u dlanove,
pare da donesem?

— Ne tučem te ja, kćeri moja Milka,
već te tuče sirotinja.
Mene po glavi udari,
a tebe zaboli.

— Tata jede, Milka, kiselo grožđe,
a tebi trnu zubi.

Miroslav Mika Antić

Garavi sokak