Miroslav Mika Antić – MOLITVA

Miroslav Mika Antić – MOLITVA

  • Posted on: 04/01/2019
  • By:

MOLITVA 

Poslušaj me, bože, veliki gospodine,
ako me još nekad ponovo budeš pravio,
molim ti se, udesi mi da ne budem
ni milicajac,
ni car,
ni Rom.

Pretvori me u jedno veliko drvo.
Sto godina tako da rastem
i da me onda poseku.

Naćve od mene da naprave.

Sto godina u meni testo da mese
Od hleba sav da se raspadnem.

Garavi sokak
Miroslav Mika Antić (1932–1986)