Milan Rakić – Biografija, Citati, Pesme, Zanimljivosti…

BIOGRAFIJA

Jovan Dučić o Milanu Rakiću

PESME

ČEŽNJA

ISKRENA PESMA

JASIKA

KINESKI MADRIGAL

LEPOTA

LJUBAVNA PESMA

NA JEDNOM PRIMERKU (CYRANO DE BERGERAC)

OČAJNA PESMA

OPROŠTAJNA PESMA

ORHIDEJA

PESNIKU

PONOSNA PESMA

SERENADA

SETNA PESMA

SIMONIDA (Freska u Gračanici)

TRI PISMA

VARIJACIJE

ŽELJA

„Veliki pesnik svim svojim bićem, osetljiv i budan za sve vrste lepote i uzvišenosti, Rakić je proživeo mnogovrsne senzacije i emocije, koje njegovo stvaranje čini raznotonim i sadržinom bogatim. Ideološka podloga svega njegovog poetskog doživljavanja, međutim, svodi se na jedno zgusnuto pesimističko gledište, koje je kod ovoga potomka starih mučenika što ‘umirahu ćutke na strašnome kolju’ bilo spojeno sa prekaljenom, svesnom i nenametljivom odlukom da što je moguće dostojnije i dostojanstvenije prođe svoju trnovitu i haotičnu životnu putanju.“ – Ksenija Atanasijević