Miroslav Mika Antić – MOLITVA

MOLITVA  Poslušaj me, bože, veliki gospodine, ako me još nekad ponovo budeš pravio, molim ti se, udesi mi da ne budem ni milicajac, ni car, ni Rom. Pretvori me u jedno veliko drvo. Sto godina tako da rastem i da me onda poseku. Naćve od mene da naprave. Sto godina u meni testo da mese Od hleba sav da se raspadnem. Garavi sokak, Miroslav Mika Antić (1932–1986)