Duško Trifunović – ŽIVOT

ŽIVOT 

Naiđe tako neko vreme
kada se mora protiv svega
kad goli život svoje breme
nosi a ne zna u ime čega

A život naš je nebeska hvala
to te nemoćnog bez imetka
božanska ruka odabrala
da budeš čovek ispočetka

Krug se zatvara i sve se vraća
i ne pita se šta je čije
goli životi su starija braća
velike sestre istorije

Duško Trifunović