Ivo Andrić – Jutro

Jutro 

(Dan jedan praznih očiju i zamagljena čela)

Toga je jutra crna ptica pjevala u srcu mom:
bila je-bila!-tvoja mladost
i sve je prošlo s njom;
ne pohodi nas dvaput radost:
Crvljivo voće brzo zre;
a sužanj ne zna ni sunca ni neba
već brzo stari i brzo mre.

Toga je jutra zlatna žica prepukla u srcu mom.

(1915)
Ivo Andrić