Johan Volfgang Gete – NOĆNE MISLI

NOĆNE MISLI

Žao mi je vas, o jadne zvijezde,
koje divne tako jasno sjate,
nevoljnome svijetleći brodaru,
bez nagrade od boga i ljudi,
jer ne znate jadne što je ljubav,
niti ste za ljubav ikad znale!
Bez prekida vode vječni sati
nebesima povorke vam sjajne.
Kakve li ste prevalile pute
dok ja bijah u naručju drage,
ne misleći na vas ni na ponoć!

Johan Volfgang Gete
(Prevod: Dobriša Cesarić)