Laza Kostić – KOSOVO

KOSOVO

Stojbino divna, stojbino srpska,
srdašce moje, dome moj!
domaćini se iz tebe sele,
odomaćene radosti bele,
a crni jadi sele se u te
i vode tuge, crne im ljube,
tuđinke ljute.
Radosti bele, ala da znate
da mi se nećete vratiti više,
ne bi vam se tako sijala lica
munjevitim osvetljena mačevima,
ne bi vam tako viteški vranci
besno poskakivali:
al’ id’te samo, idite, sjajte,
poslednji put je, sinovi, znajte!
A vi tuge, ale ljute,
a vi crni jadovi,
što ste se tako poneli jako
de dolazite na slavu, na čast,
u zemlju moju, u srce moje,
u moj dom?
Vaša je sila, mislite, vaša,
Prokrčit što će vam u njemu stan?
proždrljivi crvi, nemoćni mravi,
sudbine moje nadničari!
Pravi moji gospodari,
to su gresi moji stari,
vi ste njihni robovi! –
Stojbino divna, stojbino srpska,
srdašce moje što no si do pre
od silnih radosti prepući htelo,
da šta ćeš sada od tol’kog jada?
Jada je više, jada je tma:
i svi ti jadi, svi su ti radi,
srdašce moje, u tebe stati,
a da se četa u tebe smesti,
krvcu odaspi, vojsku pričesti,
pa gini, srce, u slavi, u svesti!

1864.

Laza Kostić