Rade Šerbedžija – Evo još jedno jutro…

Rade Šerbedžija – Evo još jedno jutro… (10) / Pesma iz knjige: Rade Šerbedžija: CRNO CRVENO (1989)

Evo još jedno jutro
ulazi u sobu
na prozoru
kristalne kapi kiše
sve više
sunca
pada na ruke tvoje
prelamaju se jutra boje
na pregibu modrog vrata
milujem stvari
i puštam vrijeme
da nas stari

Rade Šerbedžija

Iz knjige: Rade Šerbedžija – CRNOCRVENO, Izdavač: Globus, Zagreb, 1989.