Лаза Костић – МОЛИТВА БОГОРОДИЦИ

Лаза Костић – МОЛИТВА БОГОРОДИЦИ

  • Posted on: 05/05/2018
  • By:

МОЛИТВА БОГОРОДИЦИ  
Јуле, ћерке Пере Сегединца

Ох, мајко света, Богородице,
штo слуга ти на мене каже лик,
у јаду ти се налик осећам,
помози ми, да, слаба, научим
олакшати бар осталима бол,
те сваки јад, ублажен, утишан,
да грдној мојој рани буде лек.

(Из драме Пера Сегединац)