Laza Kostić – MOLITVA BOGORODICI

MOLITVA BOGORODICI
Jule, ćerke Pere Segedinca

Oh, majko sveta, Bogorodice,
što sluga ti na mene kaže lik,
u jadu ti se nalik osećam,
pomozi mi, da, slaba, naučim
olakšati bar ostalima bol,
te svaki jad, ublažen, utišan,
da grdnoj mojoj rani bude lek.

(Iz drame Pera Segedinac)

Laza Kostić