List „ZORA“ (1896-1901) Mostar

ZORA (List za zabavu, pouku i književnost) –  List je izlazio u Mostaru, mesečno, od 1896 do 1901. Urednici su bili ugledni pisci toga doba Aleksa Šantić i Svetozar Ćorović. Od 1898 umesto Čorovića pojavljuje se Jovan Dučić, a od 1900. uz Šantića urednik je i Atanasije Šola. Zora je u Mostaru iskazivala otvorenost u prezentiranju opštih kulturnih i književnih kretanja u Evropi tog vremena. U svojim rubrikama redovno je informisala o kretanjima u južnoslavenskim i evropskim književnostima, a osim otvorenosti prema saradnicima iz Beograda i Novog Sada angažuje saradnike i iz drugih sredina: Ivana Cankara, Antuna Gustava Matoša, Simu Matavulja i druge. U posebnim rubrikama izlazili su i kratki prikazi novih domaćih i stranih listova i knjiga. Godišnja prteplata iznosila je 5 forinti.

Izvor: www.unilib.rs