Posts Tagged "Aleksa Šantić"

Aleksa Šantić – MOJA NOĆI

MOJA NOĆI Moja noći, kada ćeš mi proći? — Nikad! Moja zoro, kada ćeš mi doći? — Nikad! Moja srećo,…

Rekli su… o Aleksi Šantiću

Rekli su... o Aleksi Šantiću U životu ne videh čoveka tako stidljive čistote i žudi. Ja nikad nisam video tišeg…

Aleksa Šantić – SIJAČI

SIJAČI Jutro. Bik riče. Iz široke nozdrve Para mu bije. Odjekuju strane. Zlatno, ko klasje zlatno kada dozre, Izbija sunce,…

Aleksa Šantić – ČEŽNJA

ČEŽNJA  Gdje ste?... Ja budan na prozoru stojim Naslonjen čelom na staklo... Sve spava... Noć sjajna, kô da po oknima…

Aleksa Šantić – MRAZ

MRAZ  Vrhove brda sjaj jutarnji žari, Srebrna magla diže se sa grma; Visoko šume jablanovi stari I potok teče kao…

Aleksa Šantić – POD OSTROGOM

POD OSTROGOM  Spokojno ćuti manastir i spava. Maleni toranj stražari i bdije, I doli mirno teče Zeta plava. Još pozni…

Aleksa Šantić – BAJKA

BAJKA  Ležô sam na žalu. Još u modrom visu Imalo je nebo jednu zv'jezdu zlatnu, I nad lukom druge vidjele…
1 of 3
123