Hajnrih Hajne – CHILDE HAROLD (Prevod: Aleksa Šantić)

Hajnrih Hajne – CHILDE HAROLD / Prevod: Aleksa Šantić / Pesnički prevodi

Jedna jaka crna barka
Na turobni jedri put.
U njoj ćute poniknute
Straže mrtvog, ko kam krut.

Lica snena. otkrivena,
Leži mrtav pesnik bled;
Još dva modra oka s odra
U sjaj neba dižu gled.

Sa dna zvoni kao boni
Verenice nimfe klik,
A valovi o čun ovi
Lome se ko bol i krik.

Hajnrih Hajne

Prevod: Aleksa Šantić