Detlev fon Lilijenkron – VEČERNJA ŠETNJA (Prevod: Aleksa Šantić)

Detlev fon Lilijenkron – VEČERNJA ŠETNJA  / Prevod: Aleksa Šantić / Pesnički prevodi

Još novembar nije niti prvi snijeg,
Prvi zimni boli tište dô i brijeg.
Svojim putem hodi smrt, života druga,
I gdje ona kroči mre patnja i tuga.

Gorom čujem jelen gdje zviždeći stiže,
I u misli vidim gdje oholo diže
Rogove i gdje mu iz nozdrve vrane
Vrela para bije kroz lišće i grane.

I dok život bdije još u svakom kutu,
Jedna stara žena spavaše na putu;
Drvlje što ga skupi tako tišti, para,
Na bremenu teškom spavala je stara.

Spavala snom vječnim. Da li carstvu neba
Još i teški teret njenih leđa treba
S vencem mira veče vraća se sa puta
I poljupcem briše prah sa njenog skuta…

Detlev fon Lilijenkron

Prevod: Aleksa Šantić