Johan Volfgang Gete – MORSKA TIŠINA (Prevod: Aleksa Šantić)

Johan Volfgang Gete – MORSKA TIŠINA / Prevod: Aleksa Šantić / Pesnički prevodi

Mir duboki vodom vlada,
Nepomično more ćuti,
Niz pučinu glatku svuda
Gleda lađar zabrinuti.
Nigdje vjetra s jedne strane!
Smrtni pokoj, strašan, ledan!
U daljini grdnoj tamo
Ne miče se val nijedan.

J. V. Gete

Prevod: Aleksa Šantić