Aleksa Šantić – MOJA OTADŽBINA

Aleksa Šantić – MOJA OTADŽBINA / Pesmu iz 1908. godine govori Voja Brajović / Tekst pesme:

Ne plačem samo s bolom svoga srca
Rad’ zemlje ove uboge i gole;
Mene sve rane moga roda bole,
I moja duša s njim pati i grca.

Ovdje, u bolu srca istrzana,
Ja nosim kletve svih patnji i muka,
I krv što kapa sa dušmanskih ruka
To je krv moja iz mojijeh rana.

U meni cvile duše miliona —
Moj svaki uzdah, svaka suza bona,
Njihovim bolom vapije i ište.

I svuda gdje je srpska duša koja,
Tamo je meni otadžbina moja,
Moj dom i moje rođeno ognjište.

1908.

Aleksa Šantić

Video: Pesmu Alekse Šantića MOJA OTADŽBINA govori Vojislav Voja Brajović.