Miloš Crnjanski govori o poeziji, pesnicima, kritici… + LAMENT NAD BEOGRADOM (Tekst)

Miloš Crnjanski govori o poeziji, pesnicima, kritici… + LAMENT NAD BEOGRADOM (Tekst) / Video

1. Miloš Crnjanski o pesmama, tumačenju pesnika i poezije 0:00

2. Miloš Crnjanski o kritičarima i kritici poezije 06:44

3. Miloš Crnjanski o našem romantizmu 08:02

4. LAMENT NAD BEOGRADOM  (Tekst) govori Miloš Crnjanski 11:14

5. Miloš Crnjanski o svojoj labudovoj pesmi LAMENT NAD BEOGRADOM 17:57