Rajner Marija Rilke – PESMA O MORU

PESMA O MORU
(Capri, Piccola Marina)

Noću sa mora dolećeš,
pradrevni vetre ti:
nikome stići nećeš;
kad neko bdi
tvoje se snage mora
dobro da čuva:
pradrevni vetar s mora
ti si, što duva
samo za pra-stanje, amo
prostranstva čista
sručujuć’ iz daljine…

O, kako te oseća samo
smokva što lista
gore sred mesečine.

Rajner Marija Rilke (1876-1926)
(Prevod: Branimir Živojinović)
Iz knjige: Rajner Marija Rilke – ODABRANI STIHOVI, Školska knjiga, Novi Sad, 2004.