Sergej Jesenjin – U večeri plave…

U večeri plave…

U večeri plave, s lunom kao sad,
Bio sam nekad i lep i mlad.
Nezadrživo, neponovljivo,
Sve već iščeznu… Prohuja živo…
Stišalo se srce… Zgasnule oči…
O, plava srećo! Mesečeve noći!

4/5. oktobar, 1925.

Prepev: Vladimir Ličina