Rajner Marija Rilke i Lu Andreas-Salome

Rilkeovo pismo upućeno Lu Andreas-Salome u Minhenu 1897.  Išunjao sam se iz tvog stana i dok hodam kišnim ulicama čini mi se da svaki prolaznik koga sretnem u mom blistavom pogledu vidi moju presrećnu, spasenu dušu. Pošto – poto hoću da usput sakrijem od sveta svoju radost; odnosim je žurno kući i zatvaram u dubini noći kao zlatni kovčeg. A onda iznosim na svetlost dana komad po komad sakrivenog blaga i ne znam kuda pre da gledam; jer je svaki kutak moje sobe pretrpan zlatom. To je bezgranično bogatstvo kakvo noć nikada nije videla niti rosa okupala; Više ga ima…

Rajner Marija Rilke

Rajner Marija Rilke (nem. Rainer Maria Rilke; Prag, 4. decembar 1875 — Valmont, 29. decembar 1926) je sigurno jedan od najvećih nemačkih pesnika. Njegov život karakterišu česta putovanja i poznanstva sa umetnicima tog vremena. Putovao je u Rusiju, Francusku, Italiju, Dansku, Švedsku, Belgiju, Egipat, Španiju, Švajcarsku… Rilke je pisao monografije (Vorpsvede, Ogist Roden) i roman Zapisi Malte Laurids Brigea. Ipak, glavna odlika njegovog književnog rada jeste pisanje moderne, filozofsko-meditativne poezije. Među Rilkeova najbolja ostvarenja ubrajaju se zbirke pesama: Časlovac, Knjiga slika, Nove pesme, Devinske elegije i Soneti posvećeni Orfeju. Miroslav Mika Antić citira Rilkea PESME LIŠI ME VIDA… DEVETA DEVINSKA…