Arsen Dedić – TUĐA HRABROST

TUĐA HRABROST 

Ona ne boli.
Za nju se ne odgovara.
Hrabrimo divlje tipove,
Ali iz potaje.
Ponašajmo se neprimjetno,
Kao da smo mi hrabri.
Nikome nikad priznati, osim samom sebi –
Da smo sinje kukavice.
Igrajmo se tuđe odlučnosti,
Kao da je naša
I ljubimo kukavičke žene,
Kojima se zapravo i ne dopadamo.
Opatijo bajna, nije li lijepa
Ta tvoja hrabrost mala.
Tuđa žrtva.
Slavni anonimusi,
Mitraljez i drugo.

Arsen Dedić