Arsen Dedić – TUĐA HRABROST

Arsen Dedić – TUĐA HRABROST

  • Posted on: 05/09/2018
  • By:

TUĐA HRABROST 

Ona ne boli.
Za nju se ne odgovara.
Hrabrimo divlje tipove,
Ali iz potaje.
Ponašajmo se neprimjetno,
Kao da smo mi hrabri.
Nikome nikad priznati, osim samom sebi –
Da smo sinje kukavice.
Igrajmo se tuđe odlučnosti,
Kao da je naša
I ljubimo kukavičke žene,
Kojima se zapravo i ne dopadamo.
Opatijo bajna, nije li lijepa
Ta tvoja hrabrost mala.
Tuđa žrtva.
Slavni anonimusi,
Mitraljez i drugo.

Arsen Dedić