Đorđe Balašević

Đorđe Balašević, Novi Sad

Balaševi su navek bili čestita familija… Nit  su robijali nit ratovali.

U Novome Sadu su dokle god dopiru crkvene knjige…

U Gladnom sokaku imali su kuću sa sunčane strane, od osamsto devedeset šeste…

Ondak su preko puta udarili temelj novoj sa šest pendžera…

Pokojni majstor Uroš je baš pekô dudovaču, pa mu je severni zid malo pobegô… Nikad skroz, hvala bogu…

U toj kući sad sretno živi vec peta generacija…

To je nekad bila Kamberova 18…

A od rata je Jovana Cvijića 33…