Čarls Bukovski – Baci kocku

Čarls Bukovski – Baci kocku (Henry Charles Bukowski – Roll The Dice)

ako ćeš da pokušaš
idi do kraja
inače nemoj ni počinjati.

ako ćeš da pokušaš – idi do kraja. 
to bi moglo da znači gubitak devojaka,
žena , rođaka , poslova i
možda tvoga razuma.

idi do kraja.
moglo bi značiti gladovati 3 ili 4 dana
ili se smrznuti na klupi u parku.
moglo bi značiti zatvor,
moglo bi značiti ruganje,
ismejavanje,
izolaciju.
izolacija je dar,
sve ostalo je proba
tvoje izdržljivosti,
koliko stvarno to
želiš da to uradiš.
i uspećeš
uprkos odbijanju i najgorim izgledima
i biće bolje od svega
što možeš da zamisliš.

ako ćeš da pokušaš – idi do kraja.
ne postoji nijedno osećanje
kao to.
bićeš sam sa bogovima
a noći će buktati
u plamenu.

uradi to, uradi to, uradi to.
uradi to.

do kraja
do kraja.

vozićeš život pravo
do savršenog smeha, to
je jedina borba
vredna truda.

~

if you’re going to try, go all the
way.
otherwise, don’t even start.

if you’re going to try, go all the
way.
this could mean losing girlfriends,
wives, relatives, jobs and
maybe your mind.

go all the way.
it could mean not eating for 3 or 4 days.
it could mean freezing on a
park bench.
it could mean jail,
it could mean derision,
mockery,
isolation.
isolation is the gift,
all the others are a test of your
endurance, of
how much you really want to
do it.
and you’ll do it
despite rejection and the worst odds
and it will be better than
anything else
you can imagine.

if you’re going to try,
go all the way.
there is no other feeling like
that.
you will be alone with the gods
and the nights will flame with
fire.

do it, do it, do it.
do it.

all the way
all the way.

you will ride life straight to
perfect laughter, its
the only good fight
there is.