Izet Kiko Sarajlić – Već naglas su te brezama…

* * *

Već naglas su te brezama recitovala moja predvečerja.
Već ništa u mom životu nije bilo tako važno kao ti.
Već sve oko mene je bilo samo deo mog opšteg mita o
tebi.
Već nijedan drvored kojim si prošla nije se zvao prosto drvored.
Već sve je znalo da ćeš doći; s nebom
pločnici već su se u život kladili da si negde tu.
Budućnost je imala hiljadu imena i tek posljednje bilo
je usamljenost.
Budućnost je već oponašala tvoje pokrete i tvoj hod.

Izet Kiko Sarajlić, 1950-1960

Izet Kiko Sarajlić POEZIJA, BIOGRAFIJA