Frančesko Petrarka – SONET 302 (Misli me dižu u predeo gde je…) / Kanconijer

Frančesko Petrarka – SONET 302 (Misli me dižu u predeo gde je… /Levommi il mio penser in parte ov’era) / Kanconijer

Misli me dižu u predeo gde je
Ona, što zalud na zemlji je ištem;
Sad treći krug je njeno boravište,
Manje je hola, a lepša mi sve je.

Ruku mi uze; – U tom krugu, reče,
Sa mnom ćeš biti, ne greši li nada:
Ona sam, što ti dade mnoštvo jada
I dan svoj skonča pre neg dođe veče.

Ne shvata ljudski razum dobro moje:
Čekam te, a šta voleo si jako,
Moj lepi veo, dole ostao je.–

Zašto rastvori ruku, nema posta?
Na zvuk milosnih reči, čednih tako,
Zamalo pa da na nebu ja ostah.

Frančesko Petrarka

KANCONIJER

Prevod: Ivan V. Lalić