Đorđe Balašević – Beograd

Đorđe Balašević – Beograd

Beograd ima izvesnog šmeka kada mu dolaziš izdaleka.
Beograd ima izvesnog stila čim ga ugledaš iz profila.

Beograd ima izvesnog šarma kad zamirišu kafa i sarma…
I sve u svemu toliko o njemu, to je Beograd.

Zato je slavan, zato je glavan, jedan BEOGRAD.

1985.

https://www.facebook.com/nikola.knezevic.75436/videos/165621558169970/