Edgar Alan Po – LET BELOG ORLA

LET BELOG ORLA

Moraš videt Belog Orla kad se vine
budeći širok svod krikom od žestine,
zatim čut Belog Orla kada, pun zora,
jedri na krilima vrh polja i mora.

Edgar Alan Po