Đorđe Nešić – Prozor kroz koji Dunav teče

Prozor kroz koji Dunav teče

Jednom, ako se razmrse niti
i poraz prestane da peče,
kad mine sve, da mi je biti
prozor kroz koji Dunav teče.

Pa da kroz mene pogled ode,
u zoru kada sunce grane,
preko široke plave vode
do topolikā s bačke strane.

A uveče, kada se zgusnu,
na meni kapi bivše pare
da mi, pre no što mirno usnu,
dečji prsti crtaju šare.

Da mi je biti, bar jedno veče,
prozor kroz koji Dunav teče.

Đorđe Nešić

Video: Mihailo Miša Janketić čita pesmu „Prozor kroz koji Dunav teče“. Mihailo Miša Janketić (Novi Sad, 24. maj 1938 — Beograd, 15. maj 2019) je bio pozorišni, filmski i televizijski glumac, ovenčan mnogim nagradama.