Duško Trifunović – POPLAVA

POPLAVA

Pukla ravnica a pukla brana pa nema o šta
da udari val…

Voda ko horda – horda ko horda…

Mrsi se gusti ivik crni se pusti šljivik
uz vodu uzvodno vrbe se vuku
gole i bele kao da slaze topole gaze
dignutih ruku
za njima jablan jedan žuri
svijen u struku…

Još grca grmlje još škripi hrast
još majka bira smjer još plačem ja
još susjed psuje psuje još sunce na nas zja…

A plivaju vidre plivaju daske plivaju krave
leti vika kruži ptica pliva plast
na njemu roda za njima krov sa krova zov…

i viče ko čovek i klikće ko ždral…

A nema o šta da udari val…
Nebo voda – voda horda…

Pukla ravnica a pukla brana pa nema o šta
da udari val…

Duško Trifunović