Dušan Duško Radović – ŠTA JE NA KRAJU

ŠTA JE NA KRAJU

Na kraju neba, na kraju mora, na kraju puta?
Šta je na kraju deca bi htela da znaju?
Zato jedu, zato spavaju,
Zato rastu brže od kaputa.

Šta je na kraju srede? Četvrtak.
A šta na kraju četvrtka? Petak.
Na kraju svih krajeva?
Uvek po jedan novi početak.

Krajevi se potroše,
počeci uvek traju.
Početak – eto šta je na kraju!

Dušan Duško Radović

***