Desanka Maksimović – ZA BOGOVE (Tražim pomilovanje)

ZA BOGOVE 

Tražim pomilovanje za bogove,
za glas rđavi što ih bije.

Šta su sve negdanje smrti-pešaci
koje su putovale od neba do zemlje
po sto godina,
koje smo ponekad i umolili,
prema smrti koju bog zemaljski
za čas tili,
bez oklevanja, na nas baci.

Šta su razdaljine
između ljudi i Jehove,
koji je bežao od ljudskih patnji
bez predaha,
prema razdaljini
koja odvaja zemaljske bogove
od robova i meropaha.

Šta su nepravde boga Peruna,
šta su njegove grmljavine
u doba juna
koje pogode prvo čobane,
i prvo sebarske pšenice spale,
prema nepravdi zemaljskih bogova
koja i iz vedra neba bane
među nezaštićene i među male.

Desanka Maksimović